Kontakt oss

Jon-Olav Strand, Krf – Leder
Fylkesvaraordfører Aust-Agder fylkeskommune
E-post:  jon-olav.strand@austagderfk.no
Telefon: 997 45 652

 

Sven Tore Løkslid, Ap – Nestleder
Fylkesordfører Telemark  fylkekommune
E-post: sven.tore.lokslid@t-fk.no
Telefon: 976 98 619 

 

Øvrig politisk deltakelse fra medlemsfylkene:

Rogaland
Solveig Ege Tengesdal, Krf    
Arne Bergsvåg, Sp   
Ragnvald Nilsen, H   

Vest-Agder
Tore Askildsen, Krf    
Stein Inge Dahn, V    
Anne Bystadhagen, Ap 

Aust-Agder
Jon-Olav Strand, Krf – Leder
Dag Eide, Ap    
Stein Rune Hagestrand, H  

Telemark
Sven Tore Løkslid, Ap – Nestleder
Knut Duesund, Krf    
Gry Anette Rekanes Amundsen, Frp 

Vestfold
Kåre Pettersen, V
Hans Hilding Hønsvall, Krf    
Arve Høiberg, Ap