Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 skal det være bygget et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen 2024.

Det skal bygges en strekning med dobbeltspor sør for Tønsberg innen 2026 for å etablere halvtimes frekvens mellom Skien og Oslo. Strekningen frem til Skien skal stå ferdig innen 2030.

Fra konseptvalgutredningen for Intercity-strekningen Oslo – Skien foreligger det vedtatt konsept som innebærer stopp i alle Vestfoldbyene og hastigheter opp mot 250 km/t der dette er mulig.
Vestfoldbanen er i dag dobbeltsporet fra Oslo og fram til Drammen, og fra Kobbervikdalen til Holm i Sande. Status for planlegging og bygging på InterCity-strekningen på Vestfoldbanen er i henhold til utbyggingsstrategien og er som følger:

• Drammen – Kobbervikdalen: Oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning i 2015.

• Holm-Nykirke: Er under bygging og forventes å åpne for trafikk høsten 2016.

• Nykirke – Barkåker: Oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning i 2014.

• Tønsberg – Larvik: Oppstart utredning i 2015.

• Farriseidet – Porsgrunn: Er under bygging og forventes å åpne for trafikk i 2018.

• Porsgrunn – Skien: Oppstart planlegging i 2021.