Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

5672

5672 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

04.05.2021

Jernbaneforum Sørs har holdt høyt aktivitetsnivå i 2020 på trodd av pandemiens begrensninger

Jernbaneforum Sørs årsrapport er utarbeidet og beskriver et år med høy aktivitet på tross av et annerledes år totalt sett. Årsrapporten ble behandlet i jernbaneforum Sør 9. gebruar 2021 og legges tilgjengelig her. Enkelte utdrag gjengis under.  

27.04.2021

Vinnerne av ungdomskonkurransen er kåret!

Jernbaneforum Sør har nå kåret vinnerne av ungdomskonkurransen! Det er et bidrag fra Vennesla videregående skole i Agder som stikker av med første premien. Jernbaneforum Sør gratulerer! 

09.04.2021

Høringssvar til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er påmeldt høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Les vårt høringsinnspill her. Innspillet er også sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

Design og utvikling: Innoventi