Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

5659

5659 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

09.04.2021

Høringssvar til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er påmeldt høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Les vårt høringsinnspill her. Innspillet er også sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 

10.03.2021

Jernbaneforum Sør: Kun sammenhengende dobbeltspor er fremtidsrettet

Ambisjonene om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor ligge fast! Jernbaneforum Sør gir følgende uttalelse, datert 10. mars 2021.  

01.03.2021

Jernbaneforum 2021 for første gang som digital konferanse!

Jernbaneforum har vært arrangert som årlig konferanse siden 2003. I 2021 var konferansen for første gang heldigital! I år deltok 327 personer som har felles interesse for jernbanen! Programmet var variert og interessant. Mange gode innledere bidro til en vellykket konferanse! 

Design og utvikling: Innoventi