Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

5568

5568 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

09.09.2020

Bli med på Jernbaneforum Sørs videokonkurranse!

Jernbaneforum Sør arrangerer en konkurranse om hvem som kan lage den beste kampanjevideoen for investering på jernbane i Sør-Norge. Det beste bidraget premieres med 10 000 kr. Det er også premier til 2. og 3. plass! Frist for å sende inn ditt forslag er 15. november 2020.  

01.07.2020

Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er tydelige på hvilke utbyggingsprosjekter og planer som må prioriteres i Nasjonal transportplan 2022-2033 for å sikre utvikling og tilstrekkelig fremdrift i sin høringsuttalelse.  

14.05.2020

Ungdom for jernbane! Jernbaneforum har tatt en prat med sentrale støttespillere for jernbanen.

Jernbaneforum Sør har tett dialog og samarbeid med de fylkeskommunale ungdomsmedvirkningsorganene i fylkene Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. I august 2019 deltok Jernbaneforum Sør på en todagerssamling som ungdommen arrangerte i Kristiansand, hvor jernbane sto høyt på agendaen. Ungdommene er også invitert til Jernbaneforum Sørs møter for å opprettholde den gode kontakten. Jernbaneforum Sør har tatt en prat med to av ungdommene som har vært delaktige i samarbeidet. 

Design og utvikling: Innoventi