Leder av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand, presenterer forumets målsettinger. 

Jernbaneforum Sør møtte stortingsrepresentanter 6. juni 2019

I år ble møtet holdt torsdag 6. juni og forumet fikk uttrykt sine bekymringer framdriften av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, samt den kritiske situasjonen for godstransport på jernbane og ønsket om utredning for høyhastighetsbane på Sørlandet for de oppmøtte.

Jernbaneforum Sør inviterer årlig transport- og kommunikasjonskomiteen, samt stortingspolitikere fra fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold til et møte hvor Jernbaneforum Sør adresserer sine fanesaker.

Leder av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand, ønsket alle velkommen før han ga ordet til kommunikasjon- og markedsdirektør i PostNord AS Ole Andreas Hagen, som holdt et innlegg om markedet for gods på bane - utfordring og muligheter. Hagen tegnet de store linjene og uttrykte tydelig at jernbane er langsiktig statning. Verden er i enorm endring når det gjelder forbruksvaner, hvilke krav forbrukerne setter til rask levering med mer og digitaliseringen har gjort store fremskritt for hvordan vi kjøper varer og tjenester. Samtidig settes det krav, særlig av barn og unge, til miljøtiltak og bærekraftige løsninger. Her spiller toget en viktig rolle. Togets sterkeste kort er miljø! Hagens klare oppfordring er å å stille resultatkrav innen godstransport på bane! Dette betyr at vi må ha krysningsspor som funker, dvs. som gir effekt på togenes fremkommelighet og reisetid.

Deretter holdt leder av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand, om forumets målsettinger og hvordan de arbeidet for å nå disse målene. Hensikten med dette møtet er at forumet møter sentrale beslutningstakere for å fremme sitt budskap.

Jernbaneforum Sør har som mål å utvikle en fremtidig moderne jernbaneforibindelse mellom Savanger og Oslo (Sørvestbanen). 
Som hovedprioriteringer herunder jobber forumet aktivt for å realisere sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (også kalt Grenlandsbanen og genistreken), Intercity i Vestfold og Telemark, samt dobbeltspor på streningen Sandnes-Egersund.

Jon-Olav Strand understreket at målet er en moderne jernbane på strekningen Oslo-Stavanger. Forumet er særlig bekymret for fremsdriften for sine prosjekter, hvor det nevnes at Grenlandsbanen står nevnt i Nasjonal Transportplan med 1,5 milliarder til planlegging i andre periode med ferdigstillelse i 2035. Forumets målsettinger med ferdigstillelse av Grenlandsbanen må stadig skyves frem i tid, etter de stadig blir utsatt i nasjonale dokumenter og budsjetter. Videre er Intercity Vestfold og Telemark er en forutsetning for sørvestbanen

Forumet arbeidet aktivt inn mot sentrale belsutningstakere og utarbeider flere rapporter og pressemeldinger, i tillegg til å arrangere ulike møter, for å holde fokuset oppe på det som er våre prosjekter.

 I siste del av møtet var det åpnet for innspill og refleksjoner. Flere av deltakerne tok ordet og Jernbaneforum Sør fikk også kommentertinnleggene.

Leder av forumet, Jon-Olav Strand avsluttet møtet med å takke for oppmøtet. Han var tydelig på at vi har hatt glede av jernbanen i hundre år. Vi må videre spørre oss; Hvordan ønsker vi at landet se ut i fremtiden og hva er togets rolle? De store visjonene for jernbanen er viktige og jernbanen er regonial politikk. Sammen står vi sterke for en moderne jernbane inn i i fremtiden, men prosjektene må frem i tid!

 

Ole Andreas Hagen (PostNord AS)