Møt oss under Arendalsuka 2019

Jernbaneforum Sør har stand under hele Arendalsuka og har eget arrangement torsdag 15. august 2019

Hvor er vyene for jernbanen?

Torsdag 19. august inviterer Jernbaneforum Sør til en spennende konferanse om ambisjonene på Sørlandsbanen. Dette finner sted på Arendal bibliotek fra kl. 09-10. Bakgrunnen for dette temaet er at stadig flere ønsker å reise med tog, men opplever utfordringer både med kapasitet og reisetider. I siste nasjonale transportplan er det lagt opp til store investeringer i jernbanen de neste tiårene, og i regjeringserklæringen er det lagt opp til utredninger av høyhastighetsstrekninger.
  
Strekningen mellom Oslo og Stavanger har store utviklingsmuligheter og et enormt potensial. En høyhastighetsbane langs kysten og sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er en investering i mennesker, miljø og utvikling. Den vil kunne utvide dagens bo- og arbeidsregioner betraktelig og på denne måten bidra til god regional utvikling. Dobbeltspor langs hele strekningen binder halve Norges befolkning sammen og vil ha store, positive effekter for en betydelig del av landets næringsliv.
  
Hva vil regjeringen og de politiske partiene bidra med for å framskynde investeringer i jernbane og møte et voksende krav om mer miljø- og klimavennlige reisemåter? Hvilke vurderinger gjøres når når det skal velges ut høyhastighetsstrekninger?

Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer!

Bekreftede paneldeltakere er:

Arne Nævra, SV
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet
Jon Gunnes, Venstre
Hans Fredrik Grøvan, Krf
MDG

Se arrangementet på arendalukas hjemmesider her:
Her finner du arrangementet på Facebook.
Det blir også bevertning

Besøk oss på stand hele uka

Jernbaneforum Sør har egen stand på Sam Eydes plass 52.
Standene har åpent som følger:

Mandag 12. august: 14:00-18:00
Tirsdag 13, onsdag 14, torsdag 15 august: 11:00-17:00
Fredag 16. august: 09:00 - 14:00

Håper vi sees!