Arrangement: Hvor er vyene for jernbanen?

Torsdag 19. august inviterer Jernbaneforum Sør til en spennende konferanse om ambisjonene på Sørlandsbanen. Dette finner sted på Arendal bibliotek fra kl. 09-10. Arrangementet blir også sendt live via vår Facebookside.

Arrangementet starter kl. 09, men dørene er åpne fra kl. 08.30. Vi serverer wraps og kaffe.

Stadig flere ønsker å reise med tog, men opplever utfordringer både med kapasitet og reisetider. I siste nasjonale transportplan er det lagt opp til store investeringer i jernbanen de neste tiårene, og i regjeringserklæringen er det lagt opp til utredninger av høyhastighetsstrekninger. 
  
Strekningen mellom Oslo og Stavanger har store utviklingsmuligheter og et enormt potensial. En høyhastighetsbane langs kysten og sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er en investering i mennesker, miljø og utvikling. Den vil kunne utvide dagens bo- og arbeidsregioner betraktelig og på denne måten bidra til god regional utvikling. Dobbeltspor langs hele strekningen binder halve Norges befolkning sammen og vil ha store, positive effekter for en betydelig del av landets næringsliv. 
  
Hva vil regjeringen og de politiske partiene bidra med for å framskynde investeringer i jernbane og møte et voksende krav om mer miljø- og klimavennlige reisemåter? Hvilke vurderinger gjøres når når det skal velges ut høyhastighetsstrekninger? 

 

Bekreftede paneldeltakere er: 

Arne Nævra, SV 
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet 
Jon Gunnes, Venstre 
Hans Fredrik Grøvan, Krf 
Eivind Trædal, MDG

I tillegg kommer samferdselminister Jon Georg Dale, Jon P. Knudsen og Kristian Skjellum Aas.

 

Streaming

Streaming: https://www.facebook.com/sorvestbanen/posts/10156362612356587