Jernbaneforum 2020

Hva skjer rundt jernbanen i Norge i dag, og hvilke planer finnes fremover? Årets konferanse har tema «Det grønne skiftet #toglyst» og holdes i Oslo Kongressenter 3. mars.

Se hele programmet og meld deg på

Jernbaneforum 2020 er delt inn i 5 strekninger:

Strekning 1: Dagens situasjon i jernbanenorge

Samferdselsministeren, Jernbanedirektøren, konsernsjefen i BaneNOR og CEO i CargoNet forteller om dagens situasjon i jernbanenorge. I år vil hovedfokus være på gods.

Strekning 2: Miljø og togets rolle i det grønne skiftet

Tema for strekning 2 er miljø og togets rolle i det grønne skiftet. Vi får også høre om stasjonsplassering, satsning på bane og miljøaspektet.

Strekning 3: Reiseliv

Få innblikk i hvordan det er å reise på ferie med tog i Norge og Sverige i dag, og hvilke satsninger som gjøres for å gjøre tog til en attraktiv reiseform i et reiselivsperspektiv.

Strekning 4: Sømløs mobilitet

Vi hører om universell utforming og sømløs mobilitet både i form av billettløsninger og reiseformer.

Strekning 5: Konkurranseutsettingen

Go-Ahead, SJ og Vy forteller om erfaringer og planer framover. Direktøren for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet vil fortelle om prosessene og veien videre.

 

Delta på Jernbaneforum 2020 og få:

  • Faglig påfyll fra mange ulike deler av jernbanebransjen
  • Mulighet for nettverksbygging med både politikere, interesseorganisasjoner og andre aktører innen jernbane fra hele Norge
  • Nye perspektiver og unik innsikt i en spennende bransje i stor vekst

Se hele programmet og meld deg på