Nye representanter i Jernbaneforum Sør 2020-2023

I møte 11. februar 2020 valgte Jernbaneforum Sør Rune Hagestrand (H) som leder for forumet i perioden 2020-2023.

Fylkestingene i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har utnevnt representantene for Jernbaneforum Sør i perioden 2020-2023.
Fylkene har vedtatt en samarbeidsavtale og utnevnt totalt 13 fylkestingsrepresentanter til forumet.

Representanter i Jernbaneforum Sør 2020-2023

Rogaland:
Marianne Chesak (Ap)
Alexander Rügert-Raustein (MDG)
Frode Myrhol (FNB)

Agder:
Rune Hagestrand (H) - leder
Bjørn Ropstad (KrF)
Unni Nilsen HUsøy (FrP)
Oda Pettersen (MDG)
Neda Blakstad (Ap)

Vestfold og Telemark
Arve Høiberg (Ap)
Anne Nora Oma Dahle (Sp)
Kåre Pettersen (V)
Liv M. Karto (H)

I tillegg stiller fylkene med hver sin administrative representant til forumet; Wenche Myrland (Rogaland fylkeskommune), Vidar Ose (Agder fylkeskommune) samt Marit Synnes Lindseth og Linda Caroline Ehnmark (Vestfold og Telemark fylkeskommune).

Lederverv
Rune Hagestrand (H) ble valgt som leder av forumet i konstituerende møte 11. februar 2020.
Nestledervervet er delt mellom Arve Høiberg (Ap) og Alexander Rügert-Raustein (MDG)

Fv.: Knut Anvik (FrP), Rune Hagestrand (H), Liv M. Karto (H), Anne Nors Oma Dahle (Sp), Unni Nilsen Husøy (FrP), Alexander Rügert-Raustein (MDG),
Harald Moskvil (MDG), og Neda Blaksrad (Ap). Foto: Agder fylkeskommune

Jernbaneforum Sør - Bilde fra konstituerende møte 11.02.2020