Konferansier John G. Bernander ønsker velkommen til Jernbaneforum 2020. Foto: Jernbaneforum Sør- 

Konferansen Jernbaneforum 2020 fikk god oppslutning

Jernbaneforum 2020, som ble avholdt 3. mars 2020, hadde over 400 deltakere! Jernbaneforum Sør er svært fornøyde med gjennomføringen av årets konferanse.

Årets konferanse
Årets konferanse, som hadde over 400 deltakere, ble ledet av konferansier John G. Bernander. Blant de som talte i første seanse, var samferdslesminister Knut Arild Hareide, jernbanedirektør Kirsti Slorsvik, konsernsjef i BaneNOR, Gorm Frimannslund og Erik Røhne, som er CEO i CargoNet.

Unni Nilsen Husøy ønsker velkommen for Jernbaneforum Sør.

Unni Nilsen Husøy (på bildet over) fra Jernbaneforum Sør ønsket velkommen på vegne av arrangørene. 

På bildet under sees Gustav Drivenes (til venstre) og Georg Gulli (til høyre) fra ungdommens fylkeutvalg i Agder, sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Her sees to representanter fra ungdommens fylkesutvalg i Agder sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Agder fylkeskommune

Jernbaneforum 2020 er et viktig samlingssted for alle som jobber med jernbane. Her deltar kommuner, fylkeskommuner, persontogoperatører, politikere, beslutningstakere, rådgivere, forskere, driftsoperatører med mange flere. 

I strekning 2, talte forskningsleder ved TØI, Aud Tennøy, om betydningen av togstasjoners plassering for å bidra til ønsket og attraktiv byutvikling. Tennøy var klar i konklusjonene om at sentralt plasserte stasjoner bidrar positivt! Deretter viste ordfører i Voss, Hans Erik Ringkjøb, et godt eksempel på knutepunktsutvikling og satsingen som er gjort på Voss stasjon, langs Bergensbanen. Transformasjonen på Voss skyldes godt samarbeid mellom ulike sentrale aktører som alle så gevinster som ville følge av utviklingen. 

Anja Bakken Riise, leder for Fremtiden i våre hender, holdt et viktig innlegg hvor hun trakk frem at for reisende er det viktigste av alt, at toget er i rute og hun utfordet til en nullvisjon for forsinkelser!

Anja Bakken Riise (Fremtiden i våre hender) med en klar oppfordring!

Relativt nytt av året er et utvidet fokus på togets rolle innen reiseliv! I strekning 3 deltok statssekretær for næringsministeren, Lucie Katrine Sunde-Eidem, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen og grunnleggerne av tågsemester; Susanna Elfors og Andreas Sidkvist fra Sverige. I tillegg deltok den norske togbloggeren, Sigrid Elsrud, administreredne direktør i Berg-Hansen Reisebureu og Synne Homble, konserndirektør i Vy mobilitet og reiseliv. 
I denne bolken ble tilhørerne bevisste på at den tradisjonelle tanken, om at reisen er et middel og ikke et mål i selv selv, kraftig utfordret. Kan denne tankegangen utnyttes bedre med pakkereiser og markedsføring av togreiser som opplevelser, i tillegg til transportetapper?

I fjerde strekk, om sømløs mobilitet, talte Even Kyseth, fungerende direktør i Entur, Endre Angelvik, som er direktør for mobilitetstjenester i Ruter og Tove Linnea Brandvik, som er forbundsleder i Norges Handikapforbund.
Sistnevnte hadde et klart og tydelig budskap om at transport skal være tilgjengelig for alle. Brandvik var tydelig på at hun ikke representerer en gruppe med spesielle behov. Hennes behov er det samme som alle andre; å reise fra et sted til et annet, og det er ikke unikt for én gruppe mennesker. Brandvik hadde flere eksempler fra opplevelser hun og andre har hatt på toget. Sømløs mobilitet og tjengjeligelig transport for alle bør derfor ligge i ryggmargen vår, i alle gjennomføringsledd!

Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, på Jernbaneforum 2020.

Avslutningsvis presenterte Grethe Skundberg, fra Kolumbus, deres tankesett om å tilby og utvikle en moderne og helhetlig transporttjeneste. Kolumbus har mange prosjekter som er i verksatt som utfordrer tradisjonelle tanker om kollektivtransport. Kolumbus, som et mobilitetsselskap, har lansert flere løsninger, samarbeid og nye tanker som kommer innbyggerne i regionen til gode (som HentMeg, HjemJobbHjem, elektriske bysykler, autonom buss osv.).

I programmets siste bolk, om erfaringene fra konkurranseutsettingen av persontog på norske jernbanestrekninger, deltok Hans Henrik Kristensen fra Jernbanedirektoratet, Cathrine Elgin fra Go Ahead, Sverre Høven, som er administrativ direktør i SJ NORGE. 

Alle presentasjonene ligger på konferansens hjemmeside (trykk for link). 

Arrangører 
Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora i Norge, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger. Fra 2019 er også Jernbanedirektoratet med som arrangør.