F.v. Gustav Drivenes, Knut Arild Hareide og Georg Gulli på Jernbaneforum 2020. Rettigheter: Agder fylkeskommune/Jernbaneforum Sør

Ungdom for jernbane! Jernbaneforum har tatt en prat med sentrale støttespillere for jernbanen.

Jernbaneforum Sør har tett dialog og samarbeid med de fylkeskommunale ungdomsmedvirkningsorganene i fylkene Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. I august 2019 deltok Jernbaneforum Sør på en todagerssamling som ungdommen arrangerte i Kristiansand, hvor jernbane sto høyt på agendaen. Ungdommene er også invitert til Jernbaneforum Sørs møter for å opprettholde den gode kontakten. Jernbaneforum Sør har tatt en prat med to av ungdommene som har vært delaktige i samarbeidet.

Ungdommene forumet har tatt en prat med er Georg Gulli (15) og Gustav Drivenes (16) fra Agder.

Begge sitter i ungdommens fylkesutvalg i Agder. Georg som leder og Gustav som utvalgsmedlem. 

Gustav Drivenes, fra Vennesla, forteller at hjertesaken hans er å forhindre klimaendringer og at «det er feil at de som i størst grad kommer til å bli påvirket av klimaendringen er de som ikke har muligheten til å gjøre noe med det».

-  Hvorfor er det viktig for å satse på jernbane?

Gustav: Jeg mener tog er det transportmidlet som i størst grad kan konkurrere mot tog i og med at utslippen fra tog er marginale i forhold til fly tror jeg et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre er å investere i mere og bedre jernbaneinfrastruktur. Tog er også et transportmiddel som ikke krever verken sertifikat eller eget kjøretøy, dette gjør det til et veldig bra transportmiddel for ungdom.

Georg: Det er viktig å satse på jernbane fordi jernbane gir en stor mulighet til å transportere mange mennesker langt, på mye kortere tid enn  annen kollektivtransport som buss. Det er også en stor klima gevinst med å med å satse på jernbane, særlig hvis toget er elektrifisert. Mer tog satsning skaper også muligheter til å flytte mer av godstransporten fra vei til skinner. Det vil ha en god effekt på klima, slitasje på vei og få ned belastingen som veier i dag har.

- Hvordan samarbeider ungdommene med Jernbaneforum Sør?

Georg: Ungdommer samarbeider med jernbaneforum sør gjennom møter og dialog. Vi ser også fram til fremtidig samarbeid for å få jernbanen på agendaen.

Gustav mener Jernbaneforum Sør samarbeider godt med ungdommen, han sier følgende. 
- Da vi i tidligere Vest-Agder tok initiativ til dette samarbeidet mellom ungdomsmedvirkningsorganene fikk vi god respons fra jernbaneforum sør. Det var gøy å møte voksene mennesker som virkelig engasjerer seg for en sak og som tar tid til å forklare andre hvorfor dette er viktig. Det er også gøy å se at Jernbaneforum Sør tør å satse på ungdommen.

Hvorfor burde sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen prioriteres?

Georg: Sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen vil bety mye for landsdelen vår. Vi knytter sammen halve Norges befolkning og legger til rette for en økning innenfor godstransport, kollektivtransport og næringsliv. En sammenkobling vil kunne utfordre lange innlandsreiser som nå domineres av fly.

- Hvordan tror du genistreken vil påvirke deg?
Gustav: Dersom genistreken forhåpentligvis bygges vil den føre til lavere reisetider for meg og de rundt meg. Den vill gjøre det mulig for meg å besøke familien oftere dersom jeg bestemmer meg for å studere i Oslo. Men for meg er ikke de direkte effektene av genistreken de viktigste, de viktigste effektene er de indirekte effekten, som bedre økonomisk sammenkobling mellom de store befolkningssentrene i sør og færre trafikkdødsfall. Genistreken vil også være et symbol på at Norge kan og vil tenke grønt og fremtidsrettet.Gustav forteller videre at han skulle ønske politikerne i større grad satset på jernbane og kollektivtransport, han føyer til at han mener dette er nødvendig for at Norge skal kutte nok i klimagassutslippene. Han ville også likt å sett at samfunnet som helhet satset på en bærekraftig fremtid.

Hva ønsker dere at politikerne skal iverksette? 

Georg: Vi ønsker en økt satsning på jernbane slik at jernbanen kan bli konkurransedyktig med fly og gods på vei. Et av tiltakene vi støtter er sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen.

Avslutningsvis kommer Gustav med følgende betrakning «I tiden siden togene ble oppfunnet under den industrielle revolusjon har vi i vestlige land økt forbruket og dermed utslippene våre langt utover klodens bæreevne. På samme måte som damplokomotivet var et tydelig tegn på den industrielle revolusjon så må raske, elektriske og klimavennlige tog være tydelige tegn på den grønne revolusjon». 

 

Fra venstre: Georg Gulli og Gustav Drivenes (Begge bildene er private. Gjengitt med tillatelse).