Har jernbanen en fremtid i Norge? Det blir debatt under Arendalsuka 2021

Jernbaneforum Sør arrangerer debatten "Har jernbanen en fremtid i Norge?" mandag 16. august kl. 2015. på Madam Reiersen i Arendal. Det blir mulig å følge debatten via stream.

Det er mulig å delta fysisk eller å strømme debatten digitalt
Det vil være mulig å se debatten fysisk og samtidig ivareta  god avstand ettersom debatten kan sees fra utsiden av Madam Reiersen.
Lenke til Arendalsukas nettsider med dette arrangementet kommer her snart.