Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

6432

6432 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

01.03.2021

Jernbaneforum 2021 for første gang som digital konferanse!

Jernbaneforum har vært arrangert som årlig konferanse siden 2003. I 2021 var konferansen for første gang heldigital! I år deltok 327 personer som har felles interesse for jernbanen! Programmet var variert og interessant. Mange gode innledere bidro til en vellykket konferanse! 

01.02.2021

Skal toget forsatt være et realistisk alternativ mellom Oslo og Stavanger?

I forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan sendte Jernbaneforum Sør 1. februar 2021 en henvendelse til stortingsrepresentantene for Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark. I regi av våre tre fylkeskommuner, ber Jernbaneforum Sør om hjelp til å fronte landsdelens interesser for investeringer i jernbanesektoren (korridor 3). Henvendelsen er signert de tre fylkesordførerne og leder av formet og kan leses i sin helhet her.  

07.01.2021

Videokonkurranse for ungdom med flotte premier!

Jernbaneforum Sør trenger hjelp til å lage en video som vi kan bruke når vi skal kjempe for investeringer på jernbanen på Sørlandsbanen! Fristen er utsatt til 31. mars 2021! Alle som går på videregående skole i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland inviteres til å sende inn et videobidrag til vår konkurranse!  

Design og utvikling: Innoventi