Sørvestbanen er den nye banen som dannes ved å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfold-banen.

Norges beste jernbaneprosjekt

 • Halve Norges befolkning
 • 8 fylker
 • En viktig del av Norges næringliv
 • 5 store byregioner utvikles
 • Småbyer vil blomstre i et mer balansert land
 • Miljøvennlig og bygget for fremtiden
 • Banen går fra havn til havn, via flere flyplasser.
 • Universiteter, høyskoler knyttes sammen
 • Viktige helseinstitusjoner kobles
 • Banen bygges effektivt. Halve er bygget.
 • Trafikk kan opprettholdes i byggeperioden.

Norges beste jernbaneprosjekt

 • Halve Norges befolkning og en betydelig del av Norges næringliv er lokalisert på denne strekningen.
 • 8 fylker bindes sammen.
 • 5 store byregioner utvikles.
 • Bygget for fremtiden.
 • Halve banen er allerede planlagt/bygget.
 • Banen går fra havn til havn, via flere flyplasser. Den knytter sammen Universiteter, høyskoler og viktige helseinstitusjoner.
 • Banen bygges effektivt. Trafikk kan opprettholdes i byggeperioden.

Effektene av Sørvestbanen

Region og næringsutvikling. Raskere tog mellom ferjehavner, flyplasser, høyskoler, universiteter, helseinstitusjoner og bedrifter vil gi et utvidet arbeidsmarked, og skape konkurranse og vekst for regionen. En slik fremtidig vekst vil avlaste unødig press på sentrale Østlandsområder, og muliggjøre en sunn regionalutvikling langs kysten fra Vestfold til Rogaland.

Gods- og lokaltrafikk. Sørvestbanen vil ha kapasitet til å betjene en kraftig økning i godstrafikk. Etter byggeperioden vil den gamle Sørlandsbanen kunne benyttes som avlastningsbane. Dette gir stor kapsitetsøkning og enda mer gods kan flyttes fra vei til bane.

Miljø. Sørvestbanen vil over tid være det mest miljøvennlige og effektive transportmiddelet i landsdelen. Banen vil bety en reduksjon i utslipp av karbondioxid og andre miljøgasser. En miljømodell vil bygges inn i prosjektet.

Sikkerhet. Et moderne transporttilbud vil føre til mindre veitrafikk og dermed færre ulykker.

Fremtiden

Sørvestbanen vil gi vekst og næring til Norges mest folkerike region. På denne strekningen ligger byer og tettsteder som perler på en snor.

Jernbaneforum arbeider for:
IC Oslo – Kristiansand (langs kysten)
IC Stavanger – Kristiansand (langs kysten)
Regiontog Oslo – Stavanger (3:30)
Gods: Havn og Jylland-korridoren

Eksisterende baner:
- Sørlandsbanen
- Bratsbergbanen
- Arendalsbanen

Toget må konkurrere med bil og fly:
Like raskt som fly
Dobbelt så raskt som bil