Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

5471

5471 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

01.07.2020

Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er tydelige på hvilke utbyggingsprosjekter og planer som må prioriteres i Nasjonal transportplan 2022-2033 for å sikre utvikling og tilstrekkelig fremdrift i sin høringsuttalelse.  

14.05.2020

Ungdom for jernbane! Jernbaneforum har tatt en prat med sentrale støttespillere for jernbanen.

Jernbaneforum Sør har tett dialog og samarbeid med de fylkeskommunale ungdomsmedvirkningsorganene i fylkene Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. I august 2019 deltok Jernbaneforum Sør på en todagerssamling som ungdommen arrangerte i Kristiansand, hvor jernbane sto høyt på agendaen. Ungdommene er også invitert til Jernbaneforum Sørs møter for å opprettholde den gode kontakten. Jernbaneforum Sør har tatt en prat med to av ungdommene som har vært delaktige i samarbeidet. 

23.03.2020

Konferansen Jernbaneforum 2020 fikk god oppslutning

Jernbaneforum 2020, som ble avholdt 3. mars 2020, hadde over 400 deltakere! Jernbaneforum Sør er svært fornøyde med gjennomføringen av årets konferanse.  

Design og utvikling: Innoventi